Content1 | col3

NCA 2021

 
Takk for alle innsendte produkter til Norwegian Cosmetic Award 2021! 
Juryen er nå godt i gang med sitt arbeid. Hvilke produkter juryen nominerer og som dermed går videre i konkurransen, blir offentliggjort på klf.no og på Instagram medio februar.   

NCA 2021 vil avholdes 25. mars. Samfunnsutviklingen omkring koronasituasjonen vil avgjøre om arrangementet kan arrangeres fysisk. Dersom dette ikke er mulig vil prisutdelingen streames.

Nærmere informasjon om påmelding vil komme på denne siden primo mars.

Følg NCA på Instagram  #norwegiancosmeticaward


FL, 18.1.2021


Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital AS