Content1 | col3

FLs personvernerklæring

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan FL behandler og sikrer den informasjonen vi har på deg som ansatt i en FL medlemsbedrift eller som ekstern kontakt.
Vår personvernerklæring

FL (Frisørleverandørenes forening) behandler personopplysninger om deg når du besøker våre nettsider, melder deg på- og benytter deg av våre tjenester, eller på annen måte kommer i kontakt med oss.

Vi er opptatt av at du skal føle deg trygg på at dine personopplysninger blir behandlet på en forsvarlig måte. Denne personvernerklæringen forteller deg, som ansatt i en FL medlemsbedrift eller som ekstern kontakt, hvordan vi samler inn dine personopplysninger og hva vi bruker dem til. Personvernerklæringen inneholder også informasjon om hvordan vi sikrer personopplysningene, hvem vi deler dem med og dine rettigheter.

Hva er en personopplysning?

En personopplysning er enhver opplysning som kan knyttes til en enkeltperson, direkte eller indirekte, herunder blant annet navn, postadresse, e-postadresse, IP-adresse og mobilnummer.

Hvem er behandlingsansvarlig?

FL (Fr. Nansens pl. 5, 0160 OSLO), ved administrerende direktør, er behandlingsansvarlig for de personopplysninger vi behandler i forbindelse med bruk av våre medlemstjenester, nettsider og sosiale medier, eller når du kommer i kontakt med oss på annen måte.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Vi behandler blant annet opplysninger som navn, tittel, hvor du er ansatt, postadresse arbeidsgiver, e-postadresse hos arbeidsgiver, telefonnummer.

Det er frivillig å gi oss tilgang til dine personopplysninger. I enkelte tilfeller vil vi trenge slik informasjon for å kunne levere de tjenestene FL tilbyr sine medlemmer.

Hva bruker vi personopplysningene til? 

Vi behandler personopplysninger for å kunne kommunisere med deg om blant annet medlemstilbud og den jobben FL gjør på vegne av sine medlemmer, herunder ved daglig kontakt, utsendelse av nyhetsbrev om f.eks. inneholder pålagt info om generalforsamling og regulatorisk informasjon, invitasjoner til møteplasser og arrangementer, samt ved øvrig markedsføring av FLs tilbud. Enkelte personopplysninger vil også kunne benyttes i forbindelse med fakturering. De opplysninger vi samler inn for ovennevnte formål inkluderer både opplysninger du, som ansatt i en medlemsbedrift eller som ekstern kontakt, selv oppgir, og den informasjonen vi samler inn når du bruker våre nettsider og leser våre nyhetsbrev. 

Hva er det rettslige grunnlaget (behandlingsgrunnlaget) for behandlingen?

Vi behandler personopplysninger med utgangspunkt i en berettiget interesse. FL er som medlems- og interesseorganisasjon avhengig av å registrere opplysninger på brukerne av våre tjenester for å sikre best mulig dialog og service.

Hvem deler vi personopplysninger med?


Dine opplysninger vil kun bli utlevert til andre der dette er nødvendig for å levere våre tjenester. Vi vil kunne dele dine personopplysninger med våre databehandlere og tekniske underleverandører. Du finner en oversikt over våre underleverandører som vedlegg til denne erklæringen.

Vi deler også personopplysninger med offentlige myndigheter dersom vi blir pålagt å gjøre det basert på en lovfestet utleveringsplikt.

Ved påmelding til arrangementer kan du bli bedt om å oppgi personopplysninger som enkelte underleverandører kan få tilgang til, herunder navn, tittel, bedrift, eventuelle allergier.

Hvordan oppbevarer vi dine personopplysninger og når sletter vi dem?

Vi oppbevarer personopplysninger i vårt medlemsregister og i tekniske løsninger for utsendelse av nyhetsbrev og e-post. Opplysningene lagres ikke lengre enn det som er nødvendig for å tilby deg våre tjenester eller for å oppfylle formålet med behandlingen på annen måte. Dersom du gir beskjed til oss om at du har sluttet i medlemsbedriften, melder deg av vårt nyhetsbrev eller ber om at dine opplysninger blir slettet, vil vi slette dine opplysninger fra alle våre lister.

Hvordan sikrer vi personopplysningene?


Vi har etablert rutiner og tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til personopplysningene dine, og at all behandling av opplysningene for øvrig skjer i tråd med gjeldende rett. Sikkerhetsarbeidet vårt omfatter både fysiske, tekniske og administrative tiltak, herunder beskyttelse av personell, informasjon, IT-infrastruktur, internt og offentlig nett, samt kontorbygninger og tekniske fasiliteter.

Dine rettigheter

Personvernreglene gir deg en rekke rettigheter, herunder rett til innsyn, retting og sletting i personopplysninger vi har lagret på deg. Du har videre rett til å motsette deg behandling av personopplysninger og rett til å motsette deg personprofilering og automatiserte avgjørelser. Fra 25. mai 2018 har du også rett til dataportabilitet. Dette innebærer at du blant annet får mulighet til å ta med deg dine personopplysninger i et maskinlesbart format.

Når det gjelder kravet om sletting er det et unntak for de opplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til, eller det er lovpålagt å oppbevare opplysningene i en spesifikk periode.

Dersom du mener at vi ikke følger denne Personvernerklæringen eller gjeldende lovgivning kan du klage til oss, eller eventuelt til Datatilsynet.

Bruk av informasjonskapsler (cookies) på våre nettsider og nyhetsbrev


Vi bruker informasjonskapsler (Google Analytics) for å føre statistikk om brukeraktiviteten på våre nettsider, med det formål å øke brukervennligheten for våre medlemmer og eksterne kontakter. Informasjonen fra Google Analytics lagres på Googles servere i USA, og er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

Vårt publiseringsverktøy er Syzweb og eMarketeer. En cookie settes for å styre hvordan innhold vises og ivaretar forskjellige data om inneværende brukersesjon.

Du kan velge å avstå fra bruk av informasjonskapsler ved å endre innstillingene i din nettleser.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med oss på post@fl.no hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler personopplysninger, eller dersom du ønsker å be om innsyn, retting eller sletting mv.

Oslo, 17. april 2018
Finn Rasmussen
Adm. dir.


Vedlegg:

Databehandlere / Tekniske underleverandører:
 

MarkedsPartner AS  

 

Host og vedlikehold av www.fl.no

VISMA

 

Fakturering

eMarketeer

 

Publiseringsløsning for nyhetsbrev. System driftes av MarkedsPartner AS

SurveyMonkey

 

Utsendelse og analyse av undersøkelser og evalueringer

Syzweb

 

Publiseringsverktøy for www.fl.no. System driftes av MarkedsPartner AS

Mynewsdesk

 

Publisering av nyheter og informasjon til media og abonnenter

Google Analytics

 

Informasjonskapsler, analyse av www.fl.no

Telenor Office 365

 

E-postløsning og lagring eksternt for vårt mailsystem

Iterum AS

 

IT-support ved behov

 

NEDLASTBAR VERSJON


Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital AS