Content1 | col3

Foreningen

Frisørleverandørenes forening (FL) er bransjeorganisasjonen for leverandører av frisørprodukter til frisørsalonger i Norge. Foreningen ble stiftet i 1940. Sekretariatet er lokalisert sentralt i Oslo sentrum og har 10 medlemsbedrifter.

FL bidrar til lønnsom vekst!

 

  • Trygghet for kunden/frisøren: Eneste bransjeforening med spesialkompetanse innenfor kosmetikk- og hygieneprodukter som sikrer trygge ingredienser.

 

  • Trygghet for leverandøren: Individuell og konfidensiell sparringspartner i alle typer spørsmål omkring produktene med tanke på både helse- og miljø.

 

  • Trygghet for bransjen: FL svarer på vegne av bransjen til media, myndigheter, handel, NGOs og forbrukere. Rammevilkårene for så vel markedsføring som salg ivaretas for hele verdikjeden. 

 

  • Trygghet for myndighetene: FL har nær og løpende kontakt med kontrollmyndighetene i Norge inkludert Direktoratet for arbeidstilsynet. Heftet «Hårpleieprodukter» utarbeidet av FL overflødiggjør produktdatablader.

 

  • Tilgang til statistikk: FL utarbeider totalstatistikk hvert halvår og sender medlemmene kvartalsvis oversikt over nøkkeltallsrapporter basert på FixIt.

 

  • Internasjonal tilknytning: FL samarbeider nært med nordiske foreninger og er fullt medlem i den felleseuropeiske bransjeforeningen Cosmetics Europe.

 

Hva koster det å være medlem?

  

 


 

Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital AS